Hvad koster træfiberisolering?

Træfiberisolering er godt til at holde varmen inde og kulden ude. Desuden forbedre det indeklimaet, og er mindre CO2-belastende end de fleste andre isoleringsmaterialer.

Daniel

19. juni 2022

Hvad koster træfiberisolering?

I takt med stigende varmepriser, er det i dag særdeles relevant at overveje, om sit hus er isoleret optimalt. Der kan nemlig være mange penge at spare på den lange bane.

Træfiberisolering bliver mere og mere populært, og anvendes i nye såvel som ældre huse. Det skyldes særligt den høje effektivitet, samt den lille miljøbelastning på klimaet, sammenlignet med andre syntetiske isoleringsmaterialer såsom mineraluld og polystyrenskum.

 

Hvad koster træfiberisolering?

Når du skal finde en pris på træfiberisolering, er der forskellige parametre som spiller ind. Du skal vide hvor stort et areal der skal isoleres, og hvor tykt et lag der er brug for. Des mere isoleringsmateriale der er brug for, des længere tid vil det også tage at isolere, hvilket vil betyde en højre pris.

Når det så er sagt, kan du som reelt få en bedre pris per kvadratmeter, des større areal du skal have isoleret.

Prøv vores prisberegner nedenfor, og find din estimerede pris.

 

Det miljøbevidste valg

Træfiberisolering er et naturligt materiale, som typisk fremstilles af nåletræer, da de har lange fibre, men også løvtræer kan bruges til fremstilling.

Råmaterialet til fremstilling af træfiberisolering er ukurant træ som hugges til flis, eller spåner og andre restprodukter fra træindustrien.

Da træ lagre CO2 betyder det samtidig, at du ved valg af træ som isoleringsmateriale, bidrager til mindre CO2 i atmosfæren.

 

Træfibers isoleringsevne

De fleste isoleringsmaterialer er i dag så effektive, at det er svært at optimerer ydeligere på effekten. Det gælder også træfiberisolering, som er lige så effektivt til at holde på varmen, som alternative isoleringsmaterialer, som f.eks. mineraluld og polystyrenskum.

For at undersøge et isoleringsmateriales evne til at holde på varmen, ser man på lambda-værdien (λ). Lambda-værdien fortæller hvor godt et materiale er til at leve varme. For isoleringsmaterialer, handler det derfor om at have så lav en værdi som overhovedet muligt. Træfiberisolering af en varmeledningsevne (W/m2K) på 0,038. Ser man på glas- og stenuld som som har en værdi på 0,037 kan vi konkludere, at træfiberisolering isolerer ligeså godt som. (se kilde)

 

Brandfare ved træfiberisolering

Almindelig fornuft siger at sten og glas ikke kan brande, hvorfor sten- og glasuld så heller ikke kan brande. Det giver jo god mening, men hvordan står det så til med træ som isoleringsmateriale? Umiddelbart tænker man, at brandrisikoen for valg af træfiberisolering er temmelig høj, men det er den faktisk ikke.

Et forsøg som er foretaget af goerdetselv.dk, viser at træfiberisolering har meget svært ved at brande. Det skyldes at træfiberisolering, både som måtter og granulat, er så kompakt, at ilden ikke kan få fat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *